EXPRESS (İFADE ET): UYGUN GÖRSELLEŞTİRMEYİ SEÇ

Mesajı en kolay anlamayı sağlayacak tablo grafik ya da diyagramın seçilmesi gerekir.