SAY (SÖYLE): Bir mesaj ilet

Raporlama ve sunumların amacı bir mesajı iletmektir.

Dolayısıyla bir tesbitte bulunmak, görselleştirilen tüm veriyi de bu tesbiti desteklemek için kullanmak durumundadır. Açık bir mesaj taşımayan verilere rapor değil istatistik denir.