STRUCTURE (YAPILANDIR): İÇERİĞİ ORGANİZE ET

İçeriğin mantıksal bir şekilde organize edilmesi gerekir. Gruplamanın tutarlı, tam, tekrarsız ve homojen olması gerekir.