UNIFY (BİRLEŞTİR): YAZIM KURALLARI UYGULA

Aynı anlama gelen herşey aynı görünmeli; aynı anlama gelmeyen hiçbir şey aynı görünmemeli. Bu kurallar içerik, terminoloji, ölçümler, vurgular, başlıklar ve analizler gibi tüm içerik parçaları için geçerlidir.